Al 30 jaar een begrip in Zuid-Limburg

Thuiszorg VPT

Thuiszorg VPT: Persoonlijk, betrokken en snel

De werkwijze van Thuiszorg VPT (Elis Thuiszorg) is cliëntgericht en kenmerkt zich door service, snelheid en efficiency. Wij proberen u binnen 24 uur na uw eerste vraag om hulp (telefonisch of via internet) thuis te bezoeken. Elis Thuiszorg levert zorg via de Zorgverzekeringswet (ZVW), via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en begeleiding, Individueel of Dagbesteding, via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Samen met u inventariseren wij wat we voor u kunnen betekenen. Mocht u nog geen indicatie hebben dan kan onze Wijkverpleegkundige deze voor u stellen (ZVW) of vragen wij deze Samen met u aan bij het CIZ (WLZ) of de gemeente (WMO)

Heeft u zorg nodig die bestaat uit persoonlijke verzorging of verpleging dan gaat dit via uw Zorgverzekeraar (ZVW), veelal kortdurende zorg na bijvoorbeeld een ziekenhuis opname. Onze wijkverpleegkundige zal dan een indicatie stellen. Op basis van deze indicatie wordt bepaald of u recht heeft op zorg hebt en er wordt een schatting gemaakt van de benodigde tijd van zorg. Uit de indicatie blijkt of er sprake is van verzorging, verpleging of beide. In samenspraak met de wijkverpleegkundige wordt uw zorgplan opgesteld.

Uiteraard is het bij Thuiszorg VPT ook mogelijk om zorg particulier in te kopen. U bent dan niet gebonden aan een indicatie waarbij u kunt kiezen voor iedere vorm van zorgverlening op vrijwel ieder moment Zorg die u particulier betaald is gedeeltelijk fiscaal te verrekenen.


Ons betrokken & persoonlijke aanbod

Verzorging
Hulp bij alledaagse taken
Thuiszorg biedt hulp bij alledaagse taken zoals opstaan, douchen, aankleden, eten, naar het toilet gaan en medicatie. Het is essentieel voor mensen die vanwege ouderdom, beperkingen of andere redenen niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Het doel is zelfstandigheid te behouden en opname in een verpleeg- of verzorgingshuis zo lang mogelijk uit te stellen. Dit omvat ook psychogeriatrische zorg, zoals bij dementie en terminale thuiszorg.
Verpleging
Begeleiding, herstel & revalidatie
Verpleging (injecties, wondzorg, beademing en andere verpleegtechnische handelingen) omvat alle handelingen nodig tijdens herstel- en revalidatiefase. Na ziekenhuisopname hebben velen thuis nog verpleging nodig, inclusief ouderen die niet naar een verpleeghuis willen. Elis Thuiszorg heeft gekwalificeerde verzorgenden IG en verpleegkundigen in dienst. Allen regelmatig geschoold voor medisch voorbehouden handelingen.
Begeleiding
Wij begeleiden u met de beste zorg
Begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buitenshuis, zoals dagbesteding.

Zoekt u hulp bij dagelijkse activiteiten, zoals het structureren van uw dag, boodschappenlijst opstellen, maaltijden bereiden of begeleiding naar de arts? Elis Thuiszorg biedt de juiste ondersteuning. We bieden ook uitgebreide begeleiding en gezelschapszorg, ook op particuliere basis.
Huishoudelijke zorg:
Net dat extra handje liefde
Huishoudelijke zorg (ondersteuning bij het doen van huishoudelijke taken) voeren we ook uit bij Elis Thuiszorg.

Heeft u hulp nodig bij het doen van huishoudelijke taken zoals het doen van de was, stofzuigen, poetsen van de badkamer, wc en keuken.

Bespreek met ons de mogelijkheden! Wij staan klaar voor al uw specifieke vragen. 
Nachtzorg
Geruststellend overnachten
Nachtzorg biedt een geruststellende hand wanneer uw gezondheidstoestand vereist dat u niet alleen bent tussen 23.00 en 7.00 uur. Mocht het voor u moeilijk zijn om een van uw ouders alleen te laten gedurende de nacht, maar lukt het niet om zelf aanwezig te zijn, dan staan wij voor u klaar. Neem gerust contact met ons op zodat we samen kunnen verkennen welke mogelijkheden we kunnen bieden om uw gemoedsrust te waarborgen. Ook voor acute zorg mogelijk!
24- uurs zorg
Uw thuisomgeving, de fijnste plek!
Wanneer zelfstandig wonen niet langer mogelijk is maar het verlangen naar de eigen thuisomgeving blijft, biedt 24-uurs thuiszorg een uitkomst. Deze zorg omvat een breed scala aan diensten, van verpleging en verzorging tot huishoudelijke hulp. In een persoonlijk gesprek analyseren we de benodigde zorgvormen en werken we samen aan een optimaal zorgplan. Dit proces vindt vaak plaats in nauwe samenwerking met familie, zodat de zorg goed verloopt.

Langdurige zorg Thuiszorg VPTv

Heeft u langdurig zorg nodig dan valt deze onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook hiervoor kunnen wij uw indicatie verzorgen, dit gebeurt samen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg. Als de indicatie wordt toegewezen bepaald ook het CIZ hoeveel zorg u per week krijgt.

U komt in aanmerking voor WLZ zorg als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

• Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
• U heeft dag en nacht zorg en/of toezicht nodig.
• Er is een risico op ernstig nadeel als u geen zorg/toezicht heeft.

De afgelopen jaren heeft Elis Thuiszorg zich gespecialiseerd in het verlenen van zorg bij mensen met langdurige zorg.

Binnen Elis Thuiszorg leveren wij WLZ zorg via een:

• Modulair pakket thuis
• Volledig Pakket Thuis
• PGB

Graag leggen wij u tijdens een persoonlijk gesprek uit wat dit inhoud en wat de mogelijkheden zijn.

Hebt u een WLZ indicatie op basis van een modulair pakker (MPT) dan kunt een mix van verschillende zorg vormen gebruiken namelijk verzorging, verpleging, begeleiding individueel of Dagbesteding (begeleiding groep) en huishoudelijke zorg.

Wanneer u langdurig intensieve zorg nodig heeft, kan het Volledig Pakket Thuis (VPT) uitkomst bieden. Wij zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen met zorg en ondersteuning op maat in uw eigen vertrouwde omgeving.
Het VPT is een maatwerk pakket waarvoor wij verschillende zorg mogelijkheden kunnen bieden, tijdens een persoonlijk gesprek zullen wij samen beoordelen welke onderdelen het beste bij u aansluiten.

Zorg mogelijkheden:
• Maaltijdvoorziening
• Huishoudelijke zorg
• Persoonlijke verzorging en verpleging
•Individuele Begeleiding
• Dagbesteding (begeleiding groep)
• Nachtzorg thuis

Het VPT groeit mee met uw zorgbehoeften. Creatieve maatwerk oplossingen passend bij uw situatie op dat moment. Het wordt steeds in samenspraak met u en/of uw partner en familie aangepast naar uw behoefte op dat moment.
Wanneer wij samen met u hebben bepaald welke hulp of zorg u nodig heeft, leggen we dat vast in een zorgleefplan. Hierin staat omschreven wanneer u welke zorg ontvangt en voor hoe lang dat is. Tijdens de periode dat wij zorg aan u leveren, nemen we regelmatig contact met u op om te kijken hoe u onze dienstverlening ervaart en wordt de zorg geëvalueerd. Aan het einde van een zorgverleningsperiode is er nog een afrondend evaluatiegesprek.
Uw mening over ons werk is erg belangrijk voor ons. Door goed te luisteren, kunnen we onze kwaliteit steeds verder verbeteren en onze dienstverlening steeds beter afstemmen op uw behoeften en op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit of u kiest voor een organisatie, die vervolgens in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaald. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp en uw eigen leven. Om in aanmerking te komen voor een PGB moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Geen administratieve zorgen 
Bij het PGB komt een stukje eigen administratie kijken. Elis Thuiszorg is PGB gespecialiseerd en kan u volledig begeleiden met het aanvragen en verwerken van een PGB. Dit doen we uiteraard geheel kosteloos!
Waar moet u aan denken als het gaat om administratie?
• Het aanvragen van een indicatie bij het CIZ.
• Hoe hoog is mijn indicatie dus hoe hoog wordt mijn budget?
• Hoeveel uren zorg kan ik daar maximaal voor inkopen?
• De Sociale Verzekering Bank (SVB) beheert uw budget. U stuurt uw factuur naar de SVB en de SVB betaalt ons.
• In opdracht van het Zorgkantoor/ SVB Zorgovereenkomsten met zorgverleners invullen, Budgetplan invullen, Zorgbeschrijving invullen en aanvraag formulier PGB invullen.

Neem contact met ons op!

Voor algemene vragen bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08:30 - 17:00.
Vanaf 17:00 tot 08:30 gaat het spoednummer aan en zijn we alleen voor spoed situaties bereikbaar.

Elis Thuiszorg

info@elisthuiszorg.nl

Wij beantwoorden z.s.m. uw vraag

046- 4759922

Onze wijkverpleegkundigen helpen!

Bezoekadres

Al onze gegevens vindt u hier

Onze keurmerken

Volg ons

Zorgkaart Nederland

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Elis Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

© 2024 Elis Thuiszorg | Developed by: ISL Marketing & MDesign Web+Graphic Studio

home